Skip to main content

Toksiinit eli myrkyt sisäilmassa

Rakennusten huono sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja ja alentaa työtehoa ja viihtyvyyttä. Sen vuoksi kodin, työpaikan, koulun tai päiväkodin puhtaasta ja raikkaasta sisäilmasta huolehtiminen on tärkeää.

On tärkeä ymmärtää että sisäilman epäpuhtaudet voivat esiintyä ja kulkeutua ihmisen elimistöön kolmessa eri olomuodossa:

  • Hiukkasina (kiinteä aine)
  • Kaasuina
  • Nesteinä (sumut, höyryt)

Näille kolmelle eri olomuodolle täytyy kullekin olla omat keräysmenetelmät.

E-Keräimellä ei voi mitata kaikkia sisäilman epäpuhtauksia, ainoastaan sisäilman nestemäisiä haitta-aineita. Homekin on sisäilmassa nestemäisenä, vaikka toisin luullaan.

Terveyshaittoja voivat aiheuttaa monet eri epäpuhtaudet, kuten esimerkiksi:

Hiilimonoksidi - Hiilidioksidi - Ammoniakki - Typpidioksidi - Rikkivety - Otsoni - Formaldehydi - Hometoksiinit - Eläinpöly - Pölypunkit - Pölypunkkijätökset - Mikrobijätökset - Biosidit - Kemikaalit - Palonsuoja-aineet - Pakokaasupäästöt - Radon - Asbesti - VOC-yhdisteet - VVOC-yhdisteet - PAH-yhdisteet - Kuidut - Bakteerit - Virukset

Hyödyllisiä linkkejä