Skip to main content

Tietoa tutkimuksesta

Vuonna 2013 julkaistussa laajapohjaisen Toxtest-tutkimushankkeen loppupäätelmässä todettiin, että sisäilman toksisuutta eli myrkyllisyyttä kannattaisi tutkia suoraan sisäilmasta eikä sisäilman pölyistä.

Aalto-yliopistossa puolestaan julkaistiin keväällä 2014 Johanna Salon diplomityö, jossa sisäilman toksisuutta oli tutkittu sisäilmasta kerätystä kondenssivedestä. Elisa Aattela alkoi yhteistyössä Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa tutkia mahdollisuutta kerätä tutkimusnäytteitä vettä huurruttamalla.

Aattelan mittausmenetelmän testauksessa käytettiin todellisia sisäilman ongelmista kärsiviä kohteita ympäri Suomea. Näissä kohteissa henkilöt kokivat tilanteelle tyypillisiä oireita. Tutkittuja kohteita oli 30, ja niistä otetut identtiset näytteet tutkittiin kahden eri yliopiston laboratoriossa. Tulokset olivat vakuuttavat.

Lue Elisa Aattelan esite tutkimuksesta
Myrkyllisyyden mittaus suoraan sisäilmasta.
Tutkittu ja luotettava menetelmä.
Helppo toteuttaa.